Rejestracja urodzenia dziecka – krok po kroku.

WPIS GOŚCINNY
AUTORKA: MAJA ŁYSIENIA 

Korzystając z uprzejmości Ani z bloga Szwajcaria moimi oczami chciałabym opisać Wam, jak zarejestrować urodzenie dziecka w Szwajcarii, bo pamiętam, jak trudno było mi samej znaleźć  informacje na ten temat w zrozumiałym dla mnie języku. Warto jednak zwrócić uwagę, że opieram się tylko na własnych doświadczeniach. Możliwe, że miejscowe regulacje lub praktyka różnią się w innych częściach Szwajcarii (a nawet w samym Zurychu, gdy okoliczności narodzin są inne, np. gdy jeden z rodziców jest obywatelem szwajcarskim), więc zachęcam do zweryfikowania zawartych tu informacji w urzędzie stanu cywilnego w miejscu waszego zamieszkania jeszcze przed urodzeniem się dziecka.  

Rok 2016 był dla mnie rokiem zmian. Nie tylko przeprowadziliśmy się z mężem do Szwajcarii, ale też urodził się tu mój syn. Przyszedł na świat w Zurychu, więc to tu zostało oficjalnie zarejestrowane jego urodzenie i to tu został wydany jego akt urodzenia. Jak to w Szwajcarii (przynajmniej tak wynika z mojego dotychczasowego – rocznego – doświadczenia) wszelkie formalności z tym związane poszły sprawnie, co jednak nie oznacza, że po naszej stronie nie było żadnych obowiązków – trochę trzeba było się nachodzić po urzędach.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Po pierwsze, do rejestracji urodzenia dziecka w Szwajcarii w przypadku, gdy jego rodzice są obywatelami polskimi, konieczne jest przedstawienie kopii paszportów oraz pozwoleń na pobyt matki i ojca dziecka. Ponadto wymagane są akty urodzenia obojga rodziców wydane przez polskie władze. Konieczne jest złożenie odpisów zupełnych aktów urodzenia, a nie odpisów skróconych. Trzeba o tym pamiętać, składając wniosek o wydanie takich odpisów w polskim urzędzie stanu cywilnego (USC).

Z doświadczenia wiem, że lepiej o te dokumenty wystąpić wcześniej niż później. Co do zasady, zgłaszając się do właściwego USC, powinniśmy otrzymać odpisy niezwłocznie. W naszym przypadku jednak termin oczekiwania na wydanie mojego aktu urodzenia wynosił 3 miesiące (sic). Padł akurat system komputerowy w urzędzie i taki był realny termin załatwienia sprawy. Była to oczywiście sytuacja wyjątkowa, ale lepiej wziąć możliwe opóźnienia pod uwagę i nie występować o te dokumenty na ostatnią chwilę.  Z drugiej strony, jeśli jesteś w pierwszym miesiącu ciąży, nie biegnij od razu do polskiego USC. Szwajcarskie władze wymagają, by odpisy aktów urodzenia nie były wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem ich w urzędzie/rejestracją urodzenia. Lepiej zatem poczekać z załatwieniem tych dokumentów do drugiego trymestru.

Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem i związek małżeński zawarli w Polsce, konieczne jest także przedstawienie odpisu zupełnego aktu małżeństwa wydanego przez władze RP.  Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza Polską, to wymagane jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Wniosek o wydanie aktów urodzenia i małżeństwa należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego w Polsce (adresy USC można znaleźć TUTAJ). Można to zrobić osobiście, listownie lub za pośrednictwem internetu (więcej informacji TUTAJ). Jeśli nie możecie złożyć wniosku osobiście, pamiętajcie, że może to także zrobić za was członek rodziny np. małżonek, rodzice lub rodzeństwo. Wydanie jednego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego to koszt 33 złotych, czyli na starcie musimy przygotować 99 złotych (a to nie wszystkie opłaty, które przyjdzie nam ponieść). Wnioski o wydanie aktu urodzenia i małżeństwa można znaleźć m.in. TU, a także w każdym USC.

Konieczne tłumaczenie?

Akty urodzenia i małżeństwa co do zasady są wydawane w Polsce w języku polskim (wyjątek stanowią akty wielojęzyczne, o czym piszę poniżej), czyli w szwajcarskim urzędzie stanu cywilnego nikt ich nie zrozumie. Konieczne jest zatem przedstawienie wraz z aktami ich tłumaczenia przysięgłego na język niemiecki, francuski lub włoski. Tłumaczenie może być dokonane przez uprawnionego tłumacza zarówno zarejstrowanego w Szwajcarii jak i w innym państwie, w tym w Polsce. Listę polskich tłumaczy przysiegłych można znaleźć TU. My przedstawiliśmy w Zurychu tłumaczenia naszych dokumentów na język niemiecki sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego i nie stanowiło to żadnego problemu. Tłumaczenia przysięgłe, czy to dokonane w Polsce czy w Szwajcarii, tanie nie są, jest to zatem kolejny, niemały koszt, który musimy ponieść w związku z rejestracją urodzenia naszego dziecka.

W Polsce możliwe jest uzyskanie tzw. wielojęzycznego skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa. Takie dokumenty nie wymagają tłumaczenia (więcej informacji TUTAJ), a ich wydanie to koszt 22 złotych. My składaliśmy „tradycyjne” akty stanu cywilnego wraz z tłumaczeniami przysięgłymi, więc trudno mi powiedzieć, czy taki dokument zostałby w praktyce zaakceptowany przez szwajcarski urząd. Na logikę wydaje się jednak, że nie, skoro wymagane są zupełne odpisy tych aktów, a nie skrócone.  

Jeszcze apostille?

Czy to wszystko? Niestety nie. Zuryski urząd stanu cywilnego wymagał od nas także tego, by na każdym z przedstawianych aktów stanu cywilnego znajdowało się tzw. apostille (więcej na ten temat TUTAJ). Apostille można uzyskać tylko i wyłącznie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie (nie można go uzyskać w polskiej placówce dyplomatycznej). Można to zrobić osobiście, przez osobę trzecią (nie jest wymagane pełnomocnictwo, wystarczy, że ta osoba jest w posiadaniu dokumentów, na których ma być umieszczone apostille) lub korespondencyjnie. W siedzibie MSZ apostille uzyskacie od ręki (potwierdzam). Jeśli zdecydujecie się sprawę załatwić listownie, przewidywany czas oczekiwania to 2-3 tygodnie (według strony internetowej). Koszt uzyskania apostille to 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Podsumowując, komplet dokumentów wraz z kosztami ich uzyskania prezentuje się tak:

Kopia paszportu rodziców
Kopia pozwoleń na pobyt rodziców 
Odpis zupełny aktu urodzenia matki dziecka 33 PLN
Apostille na powyższym dokumencie 60 PLN
Tłumaczenie przysięgłe powyższego dokumentu zależy od tłumacza
Odpis zupełny aktu urodzenia ojca dziecka 33 PLN
Apostille na powyższym dokumencie  60 PLN
Tłumaczenie przysięgłe powyższego dokumentu zależy od tłumacza
   
   

Wszystkie powyższe dokumenty i ich tłumaczenia muszą zostać złożone w szwajcarskim urzędzie w oryginale.

Warto zaznaczyć, że ze szwajcarskiego szpitala, który wybraliście (szpital wybiera się przed urodzeniem dziecka, ok. 30 t.c.), powinniście dostać także informację, jakie dokumenty są wymagane do rejestracji urodzenia dziecka. Dobrze jest jednak zweryfikować te dane we właściwym urzędzie, bo w liście, który my otrzymaliśmy, zawarto błędne informacje (niedostosowane do sytuacji migrantów w Szwajcarii).

Jak wygląda postępowanie?

Urodzenie dziecka można zarejestrować na dwa sposoby. Można to zrobić za pośrednictwem szpitala (ścieżka standardowa). Po urodzeniu dziecka należy w szpitalu złożyć wszystkie wyżej wymienione dokumenty, a następnie personel szpitala wysyła je wraz z dokumentem potwierdzającym urodzenie dziecka (w którym zawarte są m.in. jego imię, nazwisko, data urodzenia i narodowość) do właściwego urzędu stanu cywilnego w Szwajcarii.

Można też złożyć te dokumenty bezpośrednio w odpowiednim urzędzie przed urodzeniem dziecka. Jeśli dziecko ma się urodzić w szpitalu w Zurychu, będzie to:

Stadt Zürich
Bevölkerungsamt
Zivilstandsamt
Stadthaus
Stadthausquai 17, Zürich

https://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/bevoelkerungsamt/geburt.html

Złożenie dokumentów w urzędzie przed urodzeniem dziecka ma przyśpieszyć wydanie aktu urodzenia. Jeśli wszystkie dokumenty są wcześniej poprawnie złożone, to urząd czeka tylko na informację ze szpitala, że dziecko przyszło na świat, i od razu rejestruje jego urodzenie (nie musi już weryfikować naszych aktów stanu cywilnego – ten etap mamy już za sobą). Jeśli zaś któregoś dokumentu brakuje lub jest on nieprawidłowy, to lepiej się o tym dowiedzieć przed urodzeniem dziecka – wtedy znacznie łatwiej jest uzupełnić te braki i zdobyć nowe dokumenty. A czemu zależy nam na czasie? Bez szwajcarskiego aktu urodzenia nie rozpoczniemy bowiem postępowania w sprawie wydania naszemu dziecku polskiego paszportu. Im dłużej nie będziemy mieli w rękach aktu urodzenia wydanego przez władze Szwajcarii, tym dłużej nie uzyskamy dokumentu podróży dla dziecka. Do tego czasu dziecko nie będzie uprawnione do przekraczania granicy, czyli odpadają wizyty w Polsce, by pokazać noworodka rodzinie i przyjaciołom.

A co jeśli o całej tej procedurze dowiedzieliśmy się dopiero w szpitalu i nie mamy żadnego z wyżej wymienionych dokumentów? Szwajcarski urząd stanu cywilnego wezwie nas listownie do przedstawienia tych dokumentów w odpowiednim terminie. W liście, który my otrzymaliśmy, termin ten wynosił 2 miesiące. Powinniście zatem mieć wystarczająco dużo czasu, by na spokojnie załatwić wszystkie dokumenty z Polski.

Jak długo będziecie oczekiwać na wydanie aktu urodzenia? My otrzymaliśmy akt urodzenia synka pocztą (listem poleconym) po tygodniu od złożenia w urzędzie kompletu dokumentów. 

Czy to koniec formalności związanych z urodzeniem dziecka w Szwajcarii? Niestety nie. Powinniśmy jeszcze je zameldować, wyrobić mu zezwolenie na pobyt, zarejestrować jego urodzenie w Polsce, otrzymać dla niego polski paszport … Pierwszy krok na biurokracyjnej ścieżce, czyli uzyskanie szwajcarskiego aktu urodzenia, mamy już jednak za sobą.

Z pozdrowieniami dla wszystkich spodziewających się dziecka oraz młodych mam i ojców
Maja Łysienia
(Visited 2 431 times, 3 visits today)

6 Comments

 1. Eva napisał(a):

  Swietny wpis! Jaki szpital polecasz?

 2. Paulina napisał(a):

  Mi w Zurichu podpowiedzieli, że w Polsce mogę poprosić o międzynarodowy akt urodzenia bo oni taki akceptują. Taki więc załatwiłam, bo wydawało mi się, że skoro taki sugerują to muszą wiedzieć, że będzie skrócony. Dwa dni po odesłaniu dokumentów dostałam list, że nie może być skrócony I muszę przysłać zupełny. Nie wiem czy urzędniczka, która udzielała informacji mojemu mężowi nie wiedziała co mówi, ale przez nią wszystkie formalności bardzo się przedłużyły. Piszę to, żeby nikt nie musiał dwa razy załatwiać dokumentów z Polski bo to kosztuje dużo pieniędzy I nerwów.

 3. Marcelina napisał(a):

  Świetny i bardzo pomocny wpis !. Właśnie szykowałam się do szukania informacji na powyższy temat a tu proszę wszystko „w pigułce”. Mam pytanie czy ktoś orientuje się i może polecić szpital do porodu w kantonie St.Gallen ? Mam jeszcze jedno pytanie czy to normalne, że ginekolog jest też pediatrą i lekarzem.gminnym ? Zastanawiam się czy warto korzystać z usług takiego lekarza czy strikte ginekologa. Dostałam się tam z polecenia szefa szwajcara i niežle się zdziwiłam słyszāc ze to rownie lekarz innych specjalizacji. Pozdrawiam

  Marcelina

 4. Julia napisał(a):

  mfnjude

  • Julia napisał(a):

   Przepraszam za bzdurny komentarz, ale przycisk do wysyłania komentarzy jest schowany i łatwy do przypadkowego kliknięcia: https://ibb.co/efOD8G

   A co do wpisu to dziękuję, bardzo nam się przydał przy rejestracji córki. Co do apostille to nam Pani z urzędu napisała w mailu, że polskie dokumenty są dobrej jakości i apostille nie jest potrzebne, ale i tak wysłaliśmy z apostillami.

 5. Ania napisał(a):

  Witam mam takie pytanie gdy mąż pracuje w Szwajcarii a ja jestem w Polsce w ciąży czy należy nam się jakieś becikowe gdy mąż jest tam legalnie zatrudniony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.