Praca, miejsce pracy, stanowiska – słownictwo i zwroty.

Moi Drodzy, ostatniej niedzieli nie pojawił się wpis językowy. Było to spowodowane moim krótkim urlopem, ale dziś już wracam z podwójną siłą! Otwórzcie umysły, ponieważ temat dziś niezwykle ważny i przydatny, a przy tym dość długi. Nie chciałam dzielić go na dwie części, ponieważ wolę, aby było to zebrane w jednym miejscu, będzie Wam łatwiej przyswajać. Siadamy wygodnie i bierzemy się do pracy!

 
SCHLÜSSELSÄTZE – SŁOWA KLUCZOWE
 
Sind Sie berufstätig? – Sind Sii prauäfstätig? – Jest Pan/Pani czynny/czynna zawodowo?
 
Arbeiten Sie? – Schaffed Sii? – Pracuje Pan/Pani?
 
Arbeitest du? – Bisch prauäfstätig? / Schaffsch? – Jesteś czynny zawodowo? Pracujesz?
 
Was machen Sie? – Was mached Sii? / Was schaffed Sii? – Co Pan/Pani robi?
 
Was machst du? – Was machsch? – Co robisz?
 
Was sind Sie von Beruf? – Was isch din Pruäf? / Was händ Sii glärnt? – Kim jest Pan/Pani z zawodu?
 
Was bist du von Beruf? – Was isch din Pruäf? / Was häsch glärnt? – Kim jesteś z zawodu?
 
Ich bin… – Ich bi… – Jestem…
 
Wo arbeiten Sie? – Wo schaffed Sii? – Gdzie Pan/Pani pracuje?
 
Wo arbeitest du? – Wo schaffsch? – Gdzie pracujesz? 
 
Ich arbeite bei… – Ich schaffä bi… – Pracuję u/w…
 
Ich arbeite zu Hause. – Ich schaffä dähai. – Pracuję w domu.
 
Ich bin freiberuflich tätig. – Ich schaffä als Freelancer. – Pracuję jako Freelancer.
 
Ich arbeite (im Moment) nicht. – Ich scaffä (im Momänt) nöd. – (W tej chwili) nie pracuję.
 
Ich bin bei…angestellt. – Ich bi bi dä…agschtellt. – Jestem zatrudniony u/w…
 
Ich bin arbeitslos. – Ich bi arbeitslos. / Ich gang go schtämpflä. – Jestem bezrobotmy/bezrobotna.
 
ich bin selbstständig. – Ich bi sälb-schtändig. – Jestem samodzielny/na. Pracuję na własny rachunek.
 
 
PAPIERKRAM – ROBOTA PAPIERKOWA
 
die Bewerbung – Bewärbig – podanie/podanie o pracę/aplikacja
 
der Bericht – Pricht – raport/sprawozdanie
 
das Protokoll – Protokoll – protokół
 
die Rechnung – Rächnig – rachunek
 
die Bestellung – Pschtellig – zamównienie
 
der Auftrag – Uuftrag – zlecenie
 
die Leistungsbewertung  – Laischtigbewärtig – ocena pracy
 
die Qualifikationsgespräch – Quali(fikation) – rozmowa kwalifikacyjna
 
 
UWAGA! Język angielski coraz silniej przedziera się do szwajcarskiego języka pracy, a w szczególności do sektora usługowego. W języku angielskim komunikują się w szczególności firmy międzynarodowe, które używają wyrażeń takich jak na przykład Meeting, Staffing, Leverage, Performance itd. 
 
 
SCHLÜSSELSÄTZE – SŁOWA KLUCZOWE
 
Wir haben ein Problem. – Mir händ äs Problem. – Mamy problem.
 
Wir sind sehr erfolgreich. – Mir sind seer erfolgriich. – Jesteśmy bardzo skuteczni.
 
Wir machen…Profit. – Mir händ…Gwünn gmacht. – Robimy…profity/korzyści.
 
Wir machen…Umsatz. – Mir händ Umsazz gmacht. – Robimy…obroty.
 
Wir machen…Verlust. – Mir händ…Verluscht gmacht. – Robimy…straty.
 
Wir schaffen Arbeitsplätze. – Mir schaffed Arbeitspläzz. – Tworzymy miejsca pracy.
 
Sie haben die Stelle. – Sii händ d’Schtell. – Ona ma tą pracę.
 
Sie sind entlassen/gefeuert. – Sii sind entlaa. – Jesteście zwolnieni.
 
Ich möchte eine Lohnerhöhung. – Ich möcht ä Loonerhöig. – Chciałbym podwyżki/podwyższenia wynagrodzenia.
 
Kommen Sie mit mir Mittagessen? – Chömed Sii mit mir go zmittagässä? – Idzie Pan/Pani ze mną na obiad?
 
Kommst du mit mir Mittagessen? – Chunnsch mit mir go zmittagässä? – Idziesz ze mną na obiad? 
 
Könnten Sie mir bitte erklären? – Chönd Sii mir das bitte erchlärä? – Może mi to Pan/Pani wytłumaczyć?
 
Kannst du mir das erklären? – Chasch mir das erchlärä? – Możesz mi to wytłumaczyć? 
 
Könnten Sie mir eine Präsentation machen? – Chönd Sii mir ä Präsentazion machä? – Może Pan/Pani zrobić mi prezentację? 
 
Könntest du mir eine Präsentation machen? – Chasch mir a Präsentazion machä? – Możesz zrobić mi prezentację?  

Ich möchte von…bis…in Urlaub fahren. – Ich möcht vo…bis…i d’Feriä. – Chciałbym jechać na urlop od…do…

Ich möchte etwas mit Ihnen besprochen. – Ich möcht öppis mit Inä beschprächä. – Chciałbym coś z Panem/Panią omówić.

Ich möchte etwas mit dir besprechen. – Ich möcht öppis mit dir besprächä. – Chcę coś z Tobą omówić.

Ich habe ein Meeting/eine Sitzung. – Ich hann äs Meeting/ä Sizzig/ä Beschprächig. – Mam spotkanie/posiedzenie.


ZAHLUNG – PŁATNOŚĆ
 
der Bonus – Bonus – premia
 
die Gebühr – Gebür – opłata
 
die Kommission – Komission – komisja
 
die Kosten – Choschtä – koszta
 
der Lohn – Loon – pensja
 
der Preis – Priis – nagroda
 
die Steuern – Schtürä – podatki
 
die Telzeit – Tailziit – niepełny wymiar godzin
 
die Überstunden – Überschtundä – nadgodziny
 
die Versicherung – Versicherig – ubezpieczenie
 
die Vollzeit – Vollzit – pełny wymiar godzin
 
die Zahlung – Zalig – płatność
 
ARBEITSZEIT – CZAS PRACY
 
die Besprechung – Besprächg – omówienie/konferenzja
 
die Bewerbungsgespräch – Bewärbigsgschpräch – rozmowa kwalifikacyjna
 
der Urlaub – Feriä – urlop
 
die Kaffeepause – Kafipausä – przerwa na kawę
 
die Konferenz – Konfäränz – konferencja
 
der Kurs – Kurs – kurs
 
die Mittagspause – Mittagspausä – przerwa obiadowa 
 
die Pause – Pausä – przerwa
 
die Präsentation – Präsentazion – prezentacja
 
die Sitzung – Sizzig – posiedzenie 
 
der Termin – Termin – wizyta/termin
 
ARBEITSBEREICH – OBSZAR PRACY
 
das Büro – Büro – biuro
 
der Empfang – Empfang – recepcja
 
die Garage – Garasch – garaż
 
das Geschäft – Gschäft – firma
 
die Kantine – Kantinä – stołówka

das Labor – Labor – laboratorium/pracownia

der Parkplatz – Parkplazz – parking

die Raucherecke – Rauchereggä – kącik dla palaczy

das Studio – Schtudio – studio

KLEIDERORDNUNG – ETYKIETA STROJU
 
der Anzug – Aazug – garnitur
 
die Arbeitsmappe – Arbetsmappä – skoroszyt
 
das Kleid – Chlaid – sukienka
 
die Kleidervorschrift – Chlaidervorschrift – instrukcja ubioru
 
die Krawatte – Grawattä – krawat
 
lässig – lässig – luzacki
 
locker – unzwungä – wyluzowany/komfortowy/luźny
 
die Uniform – Uniform – mundur
 
 
BERUFSBEZEICHNUNG – NAZWA ZAWODU/STANOWISKA
 
die Angestellte – Agschtellte – pracownicy

der Angestellter – Agschtellti – pracownik

der Arbeiter – Arbaiter – pracownik

die Arbeiterin – Arbaiterin – pracownica

der Arbeitgeber – Arbetgeber – pracodawca

die Arbeitgeberin – Arbetgeberin – pracodawczyni

der Kollege – Arbetskolleg – kolega z pracy

die Kollegin – Arbetskollegin – koleżanka z pracy

der Assistent – Asischtänt – asystent

die Assistentin – Asischtäntin – asystentka

der Berater – Berater – doradca

die Beraterin – Beraterin – doradczyni

der Kunde – Chund – klient

die Kundin – Chundin – klientka

der Direktor – Diräktor – dyrektor

die Direktorin – Diräktorin – dyrektorka

die Jobbeschreibung – Jobbeschribig – opis stanowiska pracy

der Auszubildender – Leerling – praktykant/uczeń zawodu

der Manager – Manager – menadżer

die Managerin – Managerin – menadżerka

der Partner – Partner – partner

die Partnerin – Partnerin – partnerka

der Praktikant – Praktikant – praktykant

die Praktikantin – Praktikantin – praktykantka

der Beruf – Pruäf – zawód

der Besitzer – Psizzer – właściciel

die Besitzerin – Psizzerin – właścicielka

die Putzfrau – Puzzfrau – sprzątaczka

der Putzmann – Puzzma – sprzątacz

der Empfangsherr – Resepzionischt – recepcjonista

die Empfangsdame – Resepzionischtin – recepcjonistka

der Chef – Schef – szef

die Chefin – Schefin – szefowa

der Sekretär – Sekretär – sekretarz

die Sekretärin – Sekretärin – sekretarka

der Techniker – Techniker – technik

die Technikerin – Technikerin – pani technik

der Verkäufer – Verchoiffer – sprzedawca

die Verkäuferin – Verchoifferin – sprzedawczyni

* Hoi Zäme: Schweizerdeutsch leicht gemacht, Sergio J Lievano, Nicole Egger, 2005, Basel.
 
(Visited 312 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Tym razem poległabym bez Twojego tłumaczenia… Raczej nie odgadłabym, że schaffen oznacza tutaj arbeiten.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.